Giới thiệu Đỗ Thục Nhàn

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 4 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 98

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Đỗ Thục Nhàn 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí