Giới thiệu Ngô t Hoa

  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Part time
  • Viewed 95

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Ngô t Hoa 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí