Giới thiệu Nguyễn Duy

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 64

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Nguyễn Duy 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí