Giới thiệu Phan Dung

  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 77

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Phan Dung 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí