Giới thiệu Trần Duyên

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 76

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Trần Duyên 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí