Giới thiệu Văn Thị Ngọc Linh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 76

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Văn Thị Ngọc Linh 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí