Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng và đào tạo

Full time trong Nhân sự Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 25148
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nữ
 • Học Vấn Đại học
 • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Mô tả công việc

 •   Phụ trách toàn bộ công tác tuyển dụng, đảm bảo đúng quy trình, tuyển dụng hiệu quả

• Thực hiện quảng bá, truyền thông, xây dựng hình ảnh cho công tác Tuyển dụng

• Xây dựng Database dữ liệu ứng viên

• Phân tích đánh giá nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban; Phối hợp các phòng ban quản lý nguồn nhân lực hiệu quả.

• Chủ động xây dựng MTCV cho các vị trí công việc theo yêu cầu tuyển dụng.

• Quản lý và thực hiện công tác đào tạo (đào tạo định hướng, kỹ năng mềm…)

 • Quản lý lưu trữ hồ sơ công nhân viên
 • Giải quyết thủ tục, hồ sơ cho công nhân viên nghỉ việc
 • Thực hiện các công tác khen thưởng

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng HCNS

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích

Tuyển dụng nhân viên tuyển dụng và đào tạo 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí