Facility Engineer

Full time trong Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng
 • Ha Noi, VN
 • Hạn Ứng Tuyển : 30/01/2024
 • Lương: 100 ₫ - 1,200 ₫ / Tháng
 • 4 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 660
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 26037
 • Cấp bậc Giám sát
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 3 Năm+
 • Giới tính Nam
 • Học Vấn Cao đẳng
 • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Chi tiết tin tuyển dụng

– Install equipments

Lắp đặt thiết bị

– In charge of factory equipment management

– Chịu trách nhiệm quản lý thiết bị nhà máy

– Operation and maintenance of equipment, ensures equipment is always ready for production

– Vận hành, bảo trì máy móc, đảm bảo máy móc hoạt động tốt

– Flow up and evaluate the effectiveness of equipment (OEE) to propose with improvement measures to improve overall equipment effectiveness (OEE)

– Theo dõi, đánh giá hiêu quả thiết bị để đưa ra đề xuất cải tiến, đảo bảo tất cả thiết bị hoạt động hiệu quả

– Make maintenance schedule and conduct  equipment maintenance

– Lên kế hoạch bảo trì và tiến hành bảo trì máy móc, thiết bị

Các công việc khác bạn có thể thích

Facility Engineer 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí