10 câu nói truyền cảm hứng trong công việc hay nhất

Worklink

Bạn đang cảm thấy bế tắc khi những nỗ lực trong công việc của mình chưa đạt được kết quả? Bạn đang dần thấy mất động lực trong công việc của mình? Mong rằng những câu nói truyền cảm hứng dưới đây có thể tiếp thêm những năng lượng tích cực cho bạn để tiếp tục nỗ lực trong công việc của mình.

1. “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer

Tạm dịch: “Thành công không phải là chìa khóa để hạnh phúc. Hạnh phúc chính là chìa khóa để thành công. Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, bạn sẽ thành công.” – Albert Schweitzer

2. “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

Tạm dịch: “Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những công việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm.” – Steve Jobs

3. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt

Tạm dịch: “Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của mình.” – Eleanor Roosevelt

4. “The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker

Tạm dịch: “Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.” – Peter Drucker

5. “Be the change that you wish to see in the world.” – Mahatma Ghandi

(Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới.)

6. “We become what we think about.” – Earl Nightingale

Tạm dịch: Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ về

7. “Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.” – Walt Whitman

Tạm dịch: Hãy giữ cho khuôn mặt của bạn luôn hướng về phía ánh nắng, và bóng tối sẽ đổ về phía sau bạn.

8. “Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities.” – Robert H. Schuller

Tạm dịch: Những thành tựu của ngày hôm nay là điều bất khả thi của ngày hôm qua.

9. “Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.” – Brian Tracy

Tạm dịch: Lạc quan là một phẩm chất gắn liền với thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ phẩm chất nào khác.

10. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt

Tạm dịch: Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đã đi được nửa chặng đường.

Trên đây là Top 10 câu nói truyền cảm hứng trong công việc. Hi vọng rằng những câu nói này có thể là nguồn năng lượng tích cực giúp bạn có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong công việc. Chúc bạn luôn vững vàng và thành công trên con đường sự nghiệp của mình!

Đăng tin tuyển dụng miễn phí nhanh chóng qua đường link: woklink.com.vn để được hỗ trợ tốt nhất.