6 kỹ năng bạn cần lưu ý khi tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

Worklink

Bạn đang có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh? Trước tiên, bạn sẽ cần đảm bảo rằng ứng viên của bạn đã có các kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp ở vị trí lãnh đạo như khả năng thúc đẩy, dẫn dắt và nâng cao người khác để đạt được nhiều hơn. Đọc ngay tại Worklink!

6 kỹ năng bạn cần lưu ý khi tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh - 6 ky nang ban can luu y khi tuyen dung truong phong kinh doanh2
6 kỹ năng bạn cần lưu ý khi tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh


Đầu tiên và quan trọng nhất tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh là làm gì?

Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh và Công ty trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh tại khu vực

Lập kế hoạch bán hàng của phòng kinh doanh và giao chỉ tiêu doanh số, giám sát đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch cho từng nhân viên của phòng.

Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin trên thị trường để điều chỉnh kế hoạch hoặc có những đề xuất, kiến nghị cho Ban TGĐ Công ty.

Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.

Quản lý và đôn đốc thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

Phối hợp với các phòng/ban trong Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu của phòng kinh doanh chi nhánh và mục tiêu chung của Công ty

Đảm bảo toàn bộ các hoạt động của PKD Chi nhánh tuân thủ nội quy, các quy định, quy trình của Công ty.

Đảm bảo PKD chi nhánh làm việc chuyên nghiệp góp phần xây dựng và duy trì hình ảnh Công ty.

Đào tạo và đề xuất đào tạo cho CBCNV tại PKD chi nhánh đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới

6 kỹ năng bạn cần lưu ý khi tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh - 6 ky nang ban can luu y khi tuyen dung truong phong kinh doanh1
Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh cần tham mưu cho Giám đốc chi nhánh và Công ty


Bây giờ, hãy để nói về bảy kỹ năng quan trọng nhất mà bạn sẽ cần để tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh


Lãnh đạo


Một trưởng phòng cần có khả năng điều hướng từng hoạt động của mỗi thành viên.


Khả năng đào tạo, huấn luyện viên và cố vấn


Ngoài việc lãnh đạo, công việc của tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh là tuyển dụng một người quản lý bán hàng để đào tạo hiệu quả các thành viên trong nhóm của bạn và tiếp tục giúp họ phát triển chuyên nghiệp.

6 kỹ năng bạn cần lưu ý khi tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh - 6 ky nang ban can luu y khi tuyen dung truong phong kinh doanh
Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh cần kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ


Xác định, thực hiện (và đổi mới) kế hoạch bán hàng


Dù muốn hay không, việc thực hiện các quy trình và lập kế hoạch thường xuyên đều rất cần thiết để duy trì mô hình kinh doanh thành công khi đội ngũ bán hàng phát triển và công ty mở rộng theo thời gian.


Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp


Như bạn đã biết, phần lớn công việc của trưởng phòng kinh doanh là sẽ gặp gỡ, nói chuyện và tích cực giải quyết vấn đề với khách hàng. Do đó, kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ là chìa khóa.


Kỹ năng tổ chức


Một khi bạn trở thành trưởng phòng kinh doanh sẽ có rất nhiều công việc đòi hỏi ứng viên cần có khả năng tổ chức xắp xếp công việc.
Dự báo kết quả bán hàng (trong phạm vi sai số hợp lý)
Dự báo dựa trên khách hàng tiềm năng
Dự báo giai đoạn cơ hội: Một khách hàng tiềm năng mới có thể có tỷ lệ tiềm năng 10%, trong khi một người đã trải qua bản demo sản phẩm có thể ở mức 80%.
Dự báo đa biến

Như vậy worklink vừa cùng bạn tìm hiểu 6 kỹ năng lưu ý khi tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.


Để lại một bình luận