Câu hỏi phỏng vấn chuyên viên tuyển dụng hay nhất

Worklink

Câu hỏi phỏng vấn chuyên viên tuyển dụng dưới đây của worklink sẽ giúp bạn xác định ứng viên tốt nhất cho công ty bạn.

Câu hỏi phỏng vấn chuyên viên tuyển dụng hay nhất - cau hoi phong van chuyen vien tuyen dung hay nhat 1
Những câu hỏi phòng vấn này sẽ giúp bạn tìm kiếm ứng viên tài năng

Câu hỏi phỏng vấn tình huống cho nhà tuyển dụng.


Các câu hỏi phỏng vấn tình huống tương tự như các câu hỏi phỏng vấn dựa trên hành vi, và thậm chí được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, các câu hỏi tình huống tập trung vào ứng viên đề cập lại các tình huống chính xác mà họ gặp phải.
Hãy nghĩ về công việc cuối cùng bạn. Mô tả chính xác quá trình bạn đã trải qua để xác định và thu hút các ứng cử viên có hiệu suất cao.
Hãy nghĩ về thành viên cao cấp cuối cùng của công ty bạn đã thuê (kỹ thuật, bán hàng, tiếp thị). Chức danh công việc của họ là gì Những hành động bạn đã làm để đưa họ đến công ty của bạn?
Hãy kể cho tôi nghe về một thời gian mà bạn phải bán một ứng viên trong công việc tại công ty của bạn. Bạn đã nói gì để khiến họ cân nhắc. Kết quả là gì?
Mô tả một tình huống mà bạn không thể lấp đầy một vị trí mở. Có chuyện gì? bạn sẽ làm gì khác?
Đưa tôi qua các bước bạn thực hiện để xây dựng một đường ống tài năng.
Nói cho tôi biết về vai trò thử thách nhất mà bạn đã từng làm. Nó là gì và điều gì gây khó khăn?
Hãy cho tôi biết về các cuộc phỏng vấn cuối cùng mà bạn đã thực hiện. Điều gì là chìa khóa trong việc xác định nếu các ứng cử viên là phù hợp?
Trong quá trình phỏng vấn, bạn thường cấu trúc cuộc phỏng vấn của mình như thế nào?

Câu hỏi phỏng vấn chuyên viên tuyển dụng hay nhất - cau hoi phong van chuyen vien tuyen dung hay nhat 2
Điều gì là chìa khóa trong việc xác định nếu các ứng cử viên là phù hợp?

Câu hỏi phỏng vấn tình huống để hợp tác và làm việc theo nhóm

Mô tả một tình huống mà bạn cố vấn một nhà tuyển dụng cơ sở. Bạn đã làm gì và bạn giúp họ phát triển như thế nào?
Hãy cho tôi biết về một tình huống mà bạn cần phải làm việc với nhóm của mình để hoàn thành vai trò. Làm thế nào bạn cộng tác? Kết quả là gì?
Kể cho tôi nghe về một thời gian mà bạn và một đồng đội có bất đồng. Những bước bạn đã làm để giải quyết vấn đề?
Hãy kể cho tôi nghe về một thời gian mà bạn làm việc với một người quản lý khó thuê. Làm thế nào bạn đảm bảo một mối quan hệ làm việc chức năng?
Hãy cho tôi biết về công việc hiện tại (hoặc quá khứ) của bạn. Làm thế nào liên quan đến các nhà quản lý tuyển dụng trong quá trình tuyển dụng của bạn?

Câu hỏi phỏng vấn tình huống cho văn hóa

Hãy kể cho tôi nghe về một thời gian mà bạn làm việc ở đâu đó nơi văn hóa không phù hợp nhất với bạn. Tại sao nó là một sự phù hợp xấu và bạn sẽ thay đổi những gì để làm cho nó tốt hơn?
Hãy kể cho tôi nghe về một thời gian mà bạn làm việc trong một môi trường không có động lực. Làm thế nào bạn thúc đẩy bản thân để tiếp tục trách nhiệm của bạn?
Kể cho tôi nghe về một thời gian bạn làm việc trong một nền văn hóa có nhịp độ nhanh. Bạn đã làm gì để đảm bảo bạn đáp ứng thời hạn dự án / nhiệm vụ? Bất kỳ thủ thuật hoặc công cụ cụ thể mà bạn đã sử dụng?
Hãy kể cho tôi nghe về một thời điểm mà bạn biết điều gì đó ở công ty bạn cần thay đổi. Bạn đã làm gì để thúc đẩy sự thay đổi? Nhóm / công ty của bạn đã phản ứng như thế nào?

Câu hỏi phỏng vấn chuyên viên tuyển dụng hay nhất - cau hoi phong van chuyen vien tuyen dung hay nhat 3
Bất kỳ thủ thuật hoặc công cụ cụ thể mà bạn đã sử dụng?

Câu hỏi phỏng vấn khác cho nhà tuyển dụng

Những công cụ nào bạn sử dụng để tìm nguồn cung ứng? Tại sao bạn chọn những người hơn người khác?
Những gì ATS ưa thích của bạn ATS. Tại sao?
Vai trò yêu thích của bạn để tuyển dụng là gì? Tại sao?
Bạn có cho rằng mình có chuyên môn gì khi tuyển dụng không?
Câu hỏi phỏng vấn yêu thích của bạn để hỏi ứng viên là gì? Tại sao?
Bạn nghĩ gì là chìa khóa cho một quá trình tuyển dụng thành công?
Bạn có trách nhiệm kiểm tra tài liệu tham khảo? Quy trình kiểm tra tham chiếu điển hình của bạn là gì?
Bạn đã bao giờ tuyển dụng bất cứ ai là người đủ điều kiện cho công việc chưa?

Suy nghĩ cuối cùng: câu hỏi phỏng vấn cho nhà tuyển dụng

Tuyển dụng một nhà tuyển dụng thường khó khăn hơn vì họ quen thuộc với các chiến thuật và câu hỏi mà bạn sử dụng. Bằng cách tận dụng các câu hỏi phỏng vấn tình huống, cũng như các câu hỏi phỏng vấn chung về quy trình và công cụ của họ, bạn sẽ có thể khám phá ra nhà tuyển dụng nào sẽ phù hợp nhất với công ty của bạn.
Đảm bảo sử dụng hệ thống theo dõi người nộp đơn để quản lý toàn bộ quy trình để nó tạo ra trải nghiệm liền mạch. Lever Hire là một nền tảng phần mềm tuyển dụng hợp tác để chủ động thu hút nhân tài, hợp lý hóa các cuộc phỏng vấn của bạn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhấn vào đây để xem demo miễn phí.

Worklink là một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp tôn trọng cơ hội bình đẳng và giá trị đa dạng. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.