Danh sách ứng viên tại Worklink

Worklink

+ xem thêm
+ xem thêm
 • Nguyễn Duy

  • Sale
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • Vũ Văn Hoan

  • nhân viên bảo trì
  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Văn Hiệp

  • Thực tập sinh nhật bản đã về nước
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  LÊ LỰC

  • Trình độ học vấn Thạc sĩ
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn trần

  • Nhân viên kỹ thuật điện
  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Phạm Linh

  • Kỹ sư smt
  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Đỗ Đăng Việt

  • Thực tập sinh
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Chưa có kinh nghiệm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Nguyễn Ngọc Lan Vy

  • Admin office
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Huỳnh Thị Thuý Như

  • Hành chính nhân sự
  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
 • khẩn Cấp

  Trần Duyên

  • Không
  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Full time