Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

Worklink

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG CỦA WORKLINK VIỆT NAM

Worklink Việt Nam cho rằng nên cộng hưởng sức mạnh công nghệ để tạo ra hiệu quả đột phá cho tin tuyển dụng của Doanh nghiệp. Khi chọn sử dụng dịch vụ tuyển dụng bạn có cơ hội tiếp cận đến ứng viên nhanh nhất ; nổi bật tại các vị trí quan trọng ; Nhận được hồ sơ ứng tuyển và tuyển dụng nhanh và hiệu quả

 • Hỗ trợ 24/7

  Đội ngũ nhân viên tư vấn của Worklink Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiệt tình quý khách mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần chat với nhân viên tư vấn của chúng tôi!

 • Đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp

  Ngay sau khi đăng kí sử dụng dịch vụ, hệ thống kĩ thuật của Worklink sẽ kích hoạt tài khoản tuyển dụng cho bạn.

 • Tối ưu chi phí

  Bằng cách sử dụng dịch vụ tuyển dụng của Worklink, doanh nghiệp của bạn có thể ối ưu thời gian và chi phí tuyển dụng và tuyển dụng các ứng viên đạt chất lượng trong thời gian sớm nhất.

Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

STANDARD

1,500,000 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 5 việc làm
 • 60 ngày hiển thị tin đăng
 • Hạn sử dụng 30 ngày
 • 30 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

SILVER

2,100,000 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 7 việc làm
 • 60 ngày hiển thị tin đăng
 • Hạn sử dụng 45 ngày
 • 60 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

GOLDEN

3,000,000 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 10 việc làm
 • 60 ngày hiển thị tin đăng
 • Hạn sử dụng 60 ngày
 • 90 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

PREMIUM

4,500,000 ₫ Per Month
 • Được đăng tuyển 15 việc làm
 • 60 ngày hiển thị tin đăng
 • Hạn sử dụng 90 ngày
 • 120 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch Vụ Đăng Tin Khẩn Cấp

Thêm Icon ``KHẨN CẤP`` trên tin đăng tuyển và gim lên đầu trang ngành ( Nếu đăng sớm có cơ hội lên trang chủ và trang tìm việc làm )

Basic Urgent

450,000 ₫ only
 • Hiển thị dịch vụ 30 ngày
 • Top trang việc làm
 • Top trang ngành
 • Top trang việc làm tốt nhất
 • Hỗ trợ 24/7

Power Urgent

675,000 ₫ only
 • Hiển thị dịch vụ 45 ngày
 • Top trang việc làm
 • Top trang ngành
 • Top trang việc làm tốt nhất
 • Hỗ trợ 24/7

Super Urgent

900,000 ₫ only
 • Hiển thị dịch vụ 60 ngày
 • Top trang việc làm
 • Top trang ngành
 • Top trang việc làm tốt nhất
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ đăng nhiều tin việc làm HOT

( COMBO vừa Đăng tuyển vừa thêm Icon ``HOT `` trên mỗi tin đăng tuyển, )

BASIC JOB PACK

1,800,000 ₫
 • Được đăng 2 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top Trang ngành
 • Hạn sử dụng 90 ngày
 • 30 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

POWER JOB PACK

2,700,000 ₫
 • Được đăng 3 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top việc làm tuyển gấp
 • Hạn sử dụng 120 ngày
 • 60 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

SUPER JOB PACK

4,500,000 ₫
 • Được đăng 5 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top việc làm tuyển gấp
 • Hạn sử dụng 180 ngày
 • 90 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

Gói dịch vụ VIP

VIP 01

2,300,000 ₫
 • Được đăng 2 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top Trang ngành
 • Hạn sử dụng 90 ngày
 • Được mở 100 CV
 • 30 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

VIP 02

3,700,000 ₫
 • Được đăng 3 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top việc làm tuyển gấp
 • Hạn sử dụng 120 ngày
 • Được mở 200 CV
 • 60 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

VIP 03

6,000,000 ₫
 • Được đăng 5 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top việc làm tuyển gấp
 • Hạn sử dụng 180 ngày
 • Được mở 300 CV
 • 90 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

VIP 04

8,300,000 ₫
 • Được đăng 7 tin tuyển dụng Nổi bật
 • 60 ngày hiển thị
 • Top việc làm tốt nhất
 • Top việc làm tuyển gấp
 • Hạn sử dụng 210 ngày
 • Được mở 400 CV
 • 120 lượt mời ứng viên ứng tuyển
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ làm nổi bật hồ sơ Nhà Tuyển dụng

Diamond Profile

450,000 ₫
 • 90 Ngày hiển thị dịch vụ
 • Top trang Doanh Nghiệp
 • Top Doanh Nghiệp trang chủ
 • Top trang Doanh nghiệp uy tín
 • Top trang Đối tác Worklink
 • Hỗ trợ 24/7

Golden Profile

300,000 ₫
 • 60 Ngày hiển thị dịch vụ
 • Top trang Doanh Nghiệp
 • Top Doanh Nghiệp trang chủ
 • Top trang Doanh nghiệp uy tín
 • Top trang Đối tác Worklink
 • Hỗ trợ 24/7

Silver Profile

150,000 ₫
 • 30 Ngày hiển thị dịch vụ
 • Top trang Doanh Nghiệp
 • Top Doanh Nghiệp trang chủ
 • Top trang Doanh nghiệp uy tín
 • Top trang Đối tác Worklink
 • Hỗ trợ 24/7