NGỌC CHÂU

  • Hồ Chí Minh, 33 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Email: hr@nguonhangnhap.com
  • Số điện thoại: 0903665377
Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 2
  • Đã xem 159

Mô tả

Năm 2010 

Công ty TNHH TM DV XNK Ngọc Châu mới hình thành và chỉ tên gọi là Forwarder

Năm 2018

Phát triển và chính thức thành lập Công ty TNHH TM DV XNK Ngọc Châu với vai trò xuất nhập khẩu hàng hóa Quốc Tế, và phân ra đặc thù vai trò riêng biệt xuất và nhập, chúng tôi là một phần trong tìm nguồn hàng nhập từ nước ngoài về nước chính cho Việt Nam

Đến hiện tại

Chúng tôi chuyên trách phát triển vơi vai trò tìm nguồn hàng nước ngoài lớn chính ngạch là thị trường Trung Quốc, hàng hóa kéo về Việt Nam có các công ty tổng kho đại lý lớn trực tiếp, cho nhiều ngành hàng lĩnh vực thị yếu đến lĩnh vực hàng hóa đang thịnh hành.

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0