Hot

Xi măng Xuân Thành

  • Hà Nam, thôn Bồng Lạng, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  • Email: info@ximangxuanthanh.vn
  • Số điện thoại: 0226.628.1199
Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 1
  • Đã xem 191

Mô tả

Xi Măng Xuân Thành là nhà sản xuất xi măng sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất và trạm phân phối xi măng ở khắp 3 miền gồm: Hà Nam, Quảng Nam, Bình Phước và Khánh Hòa

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0