Hot

Bùi Văn Hạnh

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 3
  • Đã xem 19

Mô tả

LS ELECTRIC VIỆT NAM là thế hệ công ty vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên, nhà sản xuất tủ điện đầu tiên của Việt Nam. Một thành viên của Tập đoàn LS ELECTRIC, công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng thông minh.

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0