Hot

Headhunt Vietnam

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 1
  • Đã xem 14

Mô tả

Hi candidates, I’m Phuoc, a Recruitment Consultant Intern at Headhunt Vietnam, I’m thrilled to share all of you with many suitable jobs.

If you have any inquiries or questions, feel free to ask me via 0901354213(Zalo) or email: phuocchau166@gmail.com

Thanks for your being interested!

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0

Các việc làm khác từ Headhunt Vietnam