Hot

Ngô Cầu

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 0
  • Đã xem 7

Mô tả

Từng đi thực tập sinh bên Nhật Bản về..Trong công việc luôn chấp hành nghiêm chỉnh -nề nếp tác phong quy định của cty đề ra..Muốn gắn bó công việc lâu dài .

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0