Hoàng Dung

Thêm đánh giá

Tổng quan

  • Đăng tuyển 0
  • Đã xem 18

Mô tả

Công ty Cổ phần SYCA, được thành lập năm 2012. Là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ Khách hàng bí mật và các giải pháp toàn diện để nâng tầm chất lượng dịch vụ và tạo ra những trải nghiệm khách hàng xuất sắc cho doanh nghiệp. Hiện nay, ngoài cung cấp các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng vững chắc quy trình dịch vụ khách hàng trong nội bộ, tạo ra những trải nghiệm khách hàng tốt đẹp và trọn vẹn với thương hiệu SOI.Pro, SYCA còn cung ứng nhân lực cho các đơn vị đối tác trong khối dịch vụ khách hàng với chất lượng tốt.

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0