Bussiness coordinator

Full time Đặng Thương posted 5 months ago

Job Description

  • Tìm kiếm, kết nối khách hàng với đội ngũ kỹ thuật của công ty
  • Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật nghiên cứu và đưa ra giải pháp để phụcvụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
  • Phụ trách và theo dõi kế hoạch, đảm bảo cho kế hoạch đạt được mục tiêu công ty đưa ra
  • Phiên dịch tài liệu theo yêu cầu của dự án

 

 

Related Jobs