HN196 – Giám sát Hành chính nhân sự

Full time Lăng Thu Quỳnh posted 5 months ago

Job Description

Mô tả công việc:

– Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào tạo,

– Thực hiện các công việc liên quan đến chấm công, tính lương, thưởng, đánh giá nhân sự,

– Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp,

– Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động,

– Giám sát tình hình trật tự lao động trong công ty,

– Kiểm tra vệ sinh trong Công ty, phòng chống tệ nạn xã hội,

– Cập nhật – vận dụng các yêu cầu luật pháp liên quan đến lao động,

– Chỉnh sửa – bổ sung các yêu cầu nội bộ,

– Làm báo cáo tháng & các báo cáo liên quan đến tình hình nhân sự ,

– Giải đáp thắc mắc của CBCNV, giải quyết linh hoạt các vấn đề phát sinh,

– Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu:

– Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên

– Có kinh nghiệm đi làm công ty Nhật (ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật)