KẾ TOÁN TRƯỞNG

Full time Nguyen Trang posted 4 months ago

Job Description

 • Xử lý thanh toán
 • Ngân hàng
 • Hệ thống ERP
 • Chi phí tổng hợp và báo cáo
 • Thuế (doanh nghiệp, người nước ngoài, thuế TNCN …)
 • Giám sát các khoản vay
 • Báo cáo thuế hàng năm
 • Kiểm toán: nội bộ và bên ngoài
 • Kiểm soát tài sản cố định
 • Giám sát chi phí hải quan, kho, hàng hóa …
 • Các nhiệm vụ khác sẽ được ký bởi giám đốc tài chính bởi
 • Dừng phỏng vấn khi chúng tôi tìm thấy một ứng cử viên phù hợp
 • Địa điểm : Bắc Ninh, có xe đưa đón tại HN