NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH WEB – NAM TỪ LIÊM

Full time Hương Quỳnh posted 5 months ago

Job Description

  • Xây dựng thiết kế các trang Web người dùng thông minh.
  • Thiết kế trang đẹp, dễ nhìn, dễ sử dụng・đồ họa
  • Phối hợp với đội ngũ nhóm tạo trang Web, cùng nhau hoàn thành các lập trình.
  • Có kinh nghiệm lập trình sử dụng ngôn ngữ HTML, WordPress trên 2 năm ( tính cả thời gian đã là nhân viên bán thời gian)
  • Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
  • Có kinh nghiệm lập trình sử dụng ngôn ngữ HTML, WordPress trên 2 năm ( tính cả thời gian đã là nhân viên bán thời gian)
  • Biết tiếng Nhật là một lợi thế (Đối với những bạn chưa biết tiếng thì có thể thỏa thuận)

Attached Files