PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Full time Hồng Quyên posted 5 months ago

Job Description

  • Biên dịch tài liệu
  • Phiên dịch trong các cuộc họp
  • Hỗ trợ các công việc của bộ phận như soạn thảo tài liệu, chuẩn bị tài liệu, báo cáo…
  • Chi tiết được trao đổi tại buổi họp

Yêu cầu

  • Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành bất kỳ
  • Tiếng nhật mức N3 cứng trở lên
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

Attached Files

Related Jobs