Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán: Những câu trả lời tốt nhất cho bạn

Worklink

Worklink đã biên soạn các câu hỏi phỏng vấn cho kinh nghiệm phỏng vấn kế toán thường gặp nhất cùng với những gì chúng tôi tin là câu trả lời tốt nhất. Chìa khóa để đạt được một cuộc phỏng vấn là thực hành, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra các hướng dẫn phỏng vấn của chúng tôi về tài chính, FP & A, nghiên cứu công bằng, và nhiều hơn nữa.

Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán: Những câu trả lời tốt nhất cho bạn - kinh nghiem phong van ke toan nhung cau tra loi tot nhat cho ban 4
Chìa khóa để đạt được một cuộc phỏng vấn là thực hành

1 Đưa tôi qua ba báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán cho thấy một tài sản của công ty, các khoản nợ và cổ đông của công ty. Báo cáo thu nhập phác thảo doanh thu và chi phí của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền từ hoạt động điều hành, đầu tư và tài chính. 

2 Nếu tôi chỉ có một tuyên bố và muốn xem xét sức khỏe tổng thể của một công ty, tôi sẽ sử dụng tuyên bố nào và tại sao?

Tiền mặt là vua. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đưa ra một bức tranh chân thực về công ty đang tạo ra bao nhiêu tiền mặt. Điều đó đang được nói, điều quan trọng cần lưu ý là cả ba tuyên bố thực sự được yêu cầu để có được một bức tranh đầy đủ về sức khỏe của một công ty. Tìm hiểu thêm về cách ba báo cáo tài chính được liên kết.

Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán: Những câu trả lời tốt nhất cho bạn - kinh nghiem phong van ke toan nhung cau tra loi tot nhat cho ban 1
Tiền mặt là vua

3 Điều gì xảy ra trên báo cáo thu nhập nếu hàng tồn kho tăng $ 10?

Không có gì. Đây là một câu hỏi lừa đảo. Tác động duy nhất sẽ là trên bảng cân đối và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4 Vốn lưu động là gì?

Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán – Vốn lưu động thường được định nghĩa là tài sản hiện tại ít nợ ngắn hạn. Trong ngân hàng, vốn lưu động thường được định nghĩa hẹp hơn vì tài sản lưu động (không bao gồm tiền mặt) ít nợ phải trả (không bao gồm nợ phải trả lãi).

5 Có vốn lưu động tiêu cực nghĩa là gì?

Vốn lưu động tiêu cực là phổ biến trong một số ngành công nghiệp như bán lẻ tạp hóa và kinh doanh nhà hàng. Đối với một cửa hàng tạp hóa, khách hàng trả trước, hàng tồn kho di chuyển tương đối nhanh chóng nhưng nhà cung cấp thường cung cấp tín dụng 30 ngày (hoặc hơn). Điều này có nghĩa là công ty nhận được tiền mặt từ khách hàng trước khi họ cần tiền mặt để trả cho nhà cung cấp. Vốn lưu động tiêu cực là một dấu hiệu của hiệu quả trong các doanh nghiệp có hàng tồn kho và các khoản phải thu thấp. Trong các ngành công nghiệp khác, vốn lưu động tiêu cực có thể báo hiệu một công ty đang đối mặt với rắc rối tài chính.

Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán: Những câu trả lời tốt nhất cho bạn - kinh nghiem phong van ke toan nhung cau tra loi tot nhat cho ban
Vốn lưu động tiêu cực là một dấu hiệu của hiệu quả trong các doanh nghiệp có hàng tồn kho và các khoản phải thu thấp

6 Nếu tiền mặt thu được từ khách hàng chưa được ghi nhận là doanh thu, điều gì xảy ra với nó?

Nó thường được đưa vào Doanh thu hoãn lại trên Nhóm trên bảng cân đối kế toán như một khoản nợ nếu doanh thu chưa kiếm được.

7 Điều gì khác biệt giữa doanh thu trả chậm và các khoản phải thu?

Doanh thu hoãn lại thể hiện tiền nhận được từ khách hàng cho các dịch vụ hoặc hàng hóa chưa được cung cấp. Các khoản phải thu đại diện cho tiền mặt từ khách hàng đối với hàng hóa / dịch vụ đã được cung cấp.

8 Khi nào bạn tận dụng vốn thay vì chi phí mua hàng?

Nếu mua sẽ được sử dụng trong kinh doanh trong hơn một năm, nó được viết hoa và khấu hao.

9 Trong hoàn cảnh nào thì thiện chí tăng lên?

Khi một công ty mua một doanh nghiệp khác với giá trị hợp lý hơn các tài sản hữu hình và vô hình của mình, thiện chí được tạo ra.

10 Làm thế nào để bạn ghi lại PPE và tại sao điều này lại quan trọng?

Về cơ bản, có bốn lĩnh vực cần xem xét khi hạch toán PP & E trên bảng cân đối kế toán: mua ban đầu, khấu hao, bổ sung (chi phí vốn) và định đoạt. Ngoài bốn điều này, bạn cũng có thể phải xem xét đánh giá lại. Đối với nhiều doanh nghiệp, PP & E là tài sản vốn chính tạo ra doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.

11 Làm thế nào để ghi lại hàng tồn kho ảnh hưởng đến ba báo cáo?

Trên bảng cân đối kế toán, tài khoản tài sản của hàng tồn kho được giảm theo số tiền ghi giảm và cổ đông của cổ đông cũng vậy. Báo cáo thu nhập được tính bằng chi phí bằng giá vốn hàng bán hoặc chi tiết đơn hàng riêng biệt cho số tiền ghi giảm, giảm thu nhập ròng. Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, việc ghi giảm được thêm lại vào CFO vì nó CUNG CẤP một khoản chi phí không dùng tiền mặt nhưng không được tính hai lần vào các thay đổi của vốn lưu động không dùng tiền mặt.

12 Ba ví dụ về các phương pháp ngân sách phổ biến là gì?

Ví dụ về các phương pháp lập ngân sách phổ biến bao gồm lập ngân sách dựa trên số không, ngân sách gia tăng và ngân sách dựa trên giá trị. Tìm hiểu thêm về các loại khác nhau, trong khóa học dự báo và lập ngân sách CFI.

13 Vui lòng giải thích các nguyên tắc Kết hợp và Ghi nhận Doanh thu

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu quy định quá trình và thời gian theo đó doanh thu được ghi nhận và ghi nhận là một khoản mục trong báo cáo tài chính dựa trên các tiêu chí nhất định (ví dụ: chuyển quyền sở hữu). Nguyên tắc đối sánh chỉ ra rằng thời gian của các chi phí được khớp với khoảng thời gian mà chúng phải chịu, trái ngược với khi chúng thực sự được thanh toán.

14 Nếu bạn là CFO của công ty chúng tôi, điều gì sẽ khiến bạn thức đêm?

Theo kinh nghiệm phỏng vấn kế toán hãy lùi lại và đưa ra một cái nhìn tổng quan cấp cao về tình hình tài chính hiện tại của công ty, hay các công ty trong ngành đó nói chung. Làm nổi bật một cái gì đó trên mỗi trong ba tuyên bố. Báo cáo thu nhập: tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận. Bảng cân đối kế toán: thanh khoản, tài sản vốn, số liệu tín dụng, tỷ lệ thanh khoản. Dòng tiềntuyên bố: hồ sơ dòng tiền ngắn hạn và dài hạn, bất kỳ nhu cầu tăng tiền hoặc trả lại vốn cho các cổ đông.
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn CFI cho câu hỏi phỏng vấn kế toán. Nếu bạn muốn đạt được công việc kế toán cho những giấc mơ của bạn thì chuẩn bị phỏng vấn là chìa khóa. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế các hướng dẫn đặc biệt để giúp bạn chuẩn bị với các câu hỏi và câu trả lời thực hành.

Worklink là một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp tôn trọng cơ hội bình đẳng và giá trị đa dạng. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.