Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank – Câu hỏi phỏng vấn hàng đầu

Worklink

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank – Câu hỏi phỏng vấn hàng đầu dưới đây trong bài viết của Worklink sẽ giúp bạn vượt qua phỏng vấn một cách thoải mái và tự tin.

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank - Câu hỏi phỏng vấn hàng đầu - kinh nghiem tuyen dung techcombank cau hoi phong van hang dau
Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank – Tại sao ngân hàng này nên thuê bạn?


Tập trung vào kinh nghiệm cụ thể và đào tạo trong lịch sử nghề nghiệp của bạn.
Nhấn mạnh những gì đủ điều kiện bạn cho công việc ngân hàng này và làm thế nào bạn có thể thêm giá trị cho cả vị trí và ngân hàng. Nhìn vào các yêu cầu công việc ngân hàng như:
sự chính xác
chăm sóc khách hàng
kỹ năng tin học
kỹ năng làm toán
kĩ năng giao tiếp
Làm nổi bật cách bạn đã thể hiện những kỹ năng này trước đây.
Nếu có những lĩnh vực của chức năng công việc mà bạn chưa có kinh nghiệm, thì hãy làm nổi bật những kỹ năng bạn có sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học và thực hiện các nhiệm vụ này.
Ví dụ, khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực và giao tiếp rõ ràng sẽ giúp bạn trong việc giao dịch với khách hàng.
Nhấn mạnh các phẩm chất như trung thành, liêm chính, bảo mật và cam kết.
Nêu kiến ​​thức kỹ thuật của bạn và xác nhận sự hiểu biết của bạn về những điều cơ bản của các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
Những câu hỏi phỏng vấn ngân hàng yêu cầu bạn cung cấp một ví dụ về cách trước đây bạn đã thể hiện một kỹ năng hoặc khả năng được gọi là câu hỏi phỏng vấn dựa trên hành vi.
Những loại câu hỏi này được sử dụng để đánh giá xem bạn có đủ năng lực cần thiết để thực hiện trong công việc ngân hàng hay không. Câu hỏi phỏng vấn hành vi và hướng dẫn trả lời sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những câu hỏi phỏng vấn ngân hàng này.

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank - Câu hỏi phỏng vấn hàng đầu - kinh nghiem tuyen dung techcombank cau hoi phong van hang dau 3
Câu hỏi phỏng vấn hành vi và hướng dẫn trả lời sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những câu hỏi phỏng vấn ngân hàng này.

Hãy kể cho tôi nghe về một tình huống mà bạn phải đối phó với một khách hàng tức giận.


Kỹ năng dịch vụ khách hàng là rất cần thiết cho bất kỳ công việc ngân hàng tiền tuyến. Ví dụ của bạn sẽ hiển thị:
kỹ năng nghe tốt
khả năng làm rõ nhu cầu của khách hàng
khả năng đáp ứng với sự kiên nhẫn và đồng cảm
Chỉ ra cách bạn phát triển mối quan hệ khách hàng tích cực bằng cách cố gắng đáp ứng mong đợi của khách hàng và chịu trách nhiệm về sự hài lòng của khách hàng.
Tìm hiểu thêm về câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn công việc dịch vụ khách hàng và được chuẩn bị tốt cho bất kỳ câu hỏi phỏng vấn định hướng dịch vụ khách hàng.
Ứng viên ngân hàng có thể được yêu cầu xác định dịch vụ khách hàng tốt để đánh giá định hướng dịch vụ khách hàng của họ.

Làm thế nào để bạn kiểm tra chính xác công việc của bạn?


Khi đặt câu hỏi phỏng vấn ngân hàng về sự chú ý của bạn đến chi tiết và độ chính xác, người phỏng vấn muốn biết liệu bạn có thể thực hiện chính xác các nhiệm vụ của mình với sự chú ý chặt chẽ đến tất cả các khía cạnh của công việc hay không.
Cung cấp các ví dụ cụ thể về cách bạn kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của đầu ra và những gì bạn làm nếu bạn tìm thấy một lỗi.

Hãy kể cho tôi nghe về một thời gian bạn cảm thấy bị áp lực bởi những yêu cầu công việc mâu thuẫn, bạn đã phản ứng thế nào?


Giữ bình tĩnh dưới áp lực là một yêu cầu chính của làm việc ở tuyến đầu của một ngân hàng. Khả năng của bạn để duy trì hiệu suất khi bị căng thẳng và sử dụng các kỹ thuật đối phó phù hợp nên được thể hiện.
Thảo luận về các tài nguyên bạn sử dụng để đáp ứng các nhu cầu công việc khác nhau bao gồm ưu tiên, lập kế hoạch, lên lịch và yêu cầu hỗ trợ khi thích hợp.

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank - Câu hỏi phỏng vấn hàng đầu - kinh nghiem tuyen dung techcombank cau hoi phong van hang dau 3
Giữ bình tĩnh dưới áp lực là một yêu cầu chính

Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn thấy đồng nghiệp làm điều gì đó mà bạn không nghĩ là phù hợp. Bạn đã làm gì?


Chính trực và trung thực là cốt lõi của một công việc ngân hàng. Tập trung vào hành động ngay lập tức và sử dụng các nguồn lực phù hợp để giải quyết vấn đề. Nhấn mạnh cam kết của bạn để tuân thủ các chính sách và quy định của công ty.
Phán quyết của bạn cũng đang được xem xét kỹ lưỡng ở đây để mô tả động lực của bạn để hành động.

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank – Những phẩm chất quan trọng nhất với giao dịch viên là gì?


Câu hỏi phỏng vấn ngân hàngTions như thế này được yêu cầu khám phá sự hiểu biết của bạn về các yêu cầu công việc ngân hàng. Tập trung vào các kỹ năng kỹ thuật như:
trình độ vi tính
kiến thức sản phẩm và dịch vụ
Thảo luận về năng lực công việc chính bao gồm độ chính xác, định hướng dịch vụ khách hàng, phán đoán, tính toàn vẹn, độ tin cậy và khả năng đối phó với áp lực.
Chỉ ra điểm mạnh của bạn vì chúng liên quan đến những phẩm chất này. Sử dụng danh sách các điểm mạnh này để giúp bạn.
Mô tả công việc giao dịch viên ngân hàng cung cấp cho bạn một sự hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu công việc. 

Kinh nghiệm tuyển dụng techcombank – Điều gì khiến bạn quyết định làm việc cho ngân hàng này?


Đây là cơ hội để bạn tỏa sáng. Làm bài tập về nhà của bạn và nghiên cứu ngân hàng trước cuộc phỏng vấn của bạn. Lập danh sách ba hoặc bốn lý do tại sao đây là ngân hàng phù hợp với bạn. Sử dụng các nguồn lực để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc làm để giúp bạn với điều này.

Worklink là một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp tôn trọng cơ hội bình đẳng và giá trị đa dạng. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.