Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự

Worklink

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự : Đọc cùng Worklink!

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự - luu y can biet khi tuyen dung pho phong hanh chinh nhan su
Tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự cần lưu ý những gì nhỉ


Phòng hành chính nhân sự chịu trách nhiệm gì?


Quản lý tuyển dụng, lựa chọn và thăng tiến
Phát triển và giám sát các chương trình phúc lợi và chăm sóc sức khỏe của nhân viên
Phát triển, thúc đẩy và thực thi chính sách nhân sự
Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của nhân viên và đào tạo nghề
Cung cấp các chương trình định hướng cho nhân viên mới
Cung cấp hướng dẫn về các hành động kỷ luật
Phục vụ như là một liên lạc chính cho thương tích hoặc tai nạn tại nơi làm việc
Quản lý nguồn nhân lực là về:
Giải quyết các mối quan tâm của nhân viên hiện tại: Không giống như các nhà quản lý công ty giám sát công việc hàng ngày của nhân viên, bộ phận nhân sự giải quyết các mối quan tâm của nhân viên như lợi ích, lương, đầu tư của nhân viên, kế hoạch lương hưu và đào tạo. Công việc của họ cũng có thể bao gồm giải quyết xung đột giữa các nhân viên hoặc giữa nhân viên và người quản lý của họ.
Thu hút nhân viên mới: Đội ngũ quản lý nhân sự tuyển dụng nhân viên tiềm năng, giám sát quá trình tuyển dụng (kiểm tra lý lịch, kiểm tra thuốc, v.v.) và cung cấp định hướng cho nhân viên mới.
Cải thiện tinh thần: Đội ngũ nhân sự hiệu quả khuyến khích nhân viên công ty cố gắng hết sức, điều này góp phần vào thành công chung của công ty.

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự - luu y can biet khi tuyen dung pho phong hanh chinh nhan su 1
Phát triển và giám sát các chương trình phúc lợi và chăm sóc sức khỏe của nhân viên


Mô tả công việc tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự


Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Trưởng PHCNS.
Xây dựng các quy trình, lập kế hoạch liên quan đến việc mua sắm, cấp phát, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Giám sát, hỗ trợ các hoạt động của đội điều phối vận chuyển.
Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cơ sở hạ tầng, các thủ tục pháp lý…của công ty cũng như các chi nhánh của công ty.
Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
Tham mưu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức – Hành chính – Nhân sự.
Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty.
Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác đào tạo tuyển dụng trong Công ty.
Tham mưu cho Ban giám đốc về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho CBNV
Phân tích, nghiên cứu để đưa ra các đề xuất và xây dựng định hướng kế hoạch, chiến lược, chính sách quản trị nguồn nhân lực cho từng giai đoạn hoạt động và phát triển của Ngân hàng
Xây dựng, sửa đổi hệ thống văn bản định chế phục vụ chức năng quản trị chiến lược nhân sự;
Đề xuất, xây dựng và không ngừng hoàn thiện Khung tiêu chuẩn chức danh và hệ thống Mô tả công việc cho từng vị trí chức danh của Ngân hàng trong từng giai đoạn;
Triển khai chương trình phát triển đội ngũ cán bộ nguồn tại Ngân hàng
Đề xuất các cơ chế, chính sách, quy trình và tổ chức thực hiện việc đánh giá nhân sự phục vụ công tác thi đua khen thưởng cho toàn hệ thống
Đầu mối xây dựng kế hoạch (định biên) nhân sự hàng năm toàn hệ thống (bao gồm Hội sở và ĐVKD)
Đầu mối cung cấp các thông tin, báo cáo thống kê về nhân sự nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và cho việc đánh giá, xây dựng các kế hoạch, chiến lược, chính sách về quản trị nhân sự
Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo


Yêu Cầu Công Việc

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự - luu y can biet khi tuyen dung pho phong hanh chinh nhan su 3
Tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự cần tối thiểu 05 năm kinh nghiệm


Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực,…
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 03 năm làm về mảng chính sách nhân sự tại các ngân hàng.
Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí quản lý.

Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho bạn những lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự. Nếu bạn muốn thu hút các chuyên gia tài năng nhất ở Việt Nam, thì bạn nên liên lạc ngay với Worklink ngay bây giờ để bắt đầu xây dựng một đội ngũ tuyệt vời có tầm cỡ cao nhất có thể.

Để lại một bình luận