Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán

Worklink

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán: Đọc cùng worklink!
Kế toán viên là một chuyên gia thực hiện các chức năng kế toán như kiểm toán hoặc phân tích báo cáo tài chính. Điều này còn được gọi là phân tích tài khoản. Kế toán viên có thể được tuyển dụng với một công ty kế toán hoặc một công ty lớn có bộ phận kế toán nội bộ, hoặc họ có thể thiết lập một thực hành cá nhân. Kế toán viên được các hiệp hội nghề nghiệp quốc gia cấp giấy chứng nhận sau khi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà nước, mặc dù những người không đủ điều kiện vẫn có thể làm việc theo kế toán khác hoặc độc lập.

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán - luu y can biet khi tuyen dung pho phong ke toan1
Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán: Đọc cùng worklink!


Hiểu kế toán cần làm gì?


Kế toán phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và hiệu trưởng hướng dẫn của khu vực nơi họ hành nghề, chẳng hạn như Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hoặc Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Các chỉ định kế toán phổ biến nhất là Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận (CIA), Kế toán quản lý được chứng nhận (CMA) và Kế toán viên công chứng (CPA). Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận không cần phải nhận bất kỳ giấy phép nào để hành nghề và cũng không phải là Kế toán quản lý được chứng nhận.
Kế toán viên có thể có nhiều hơn một chỉ định và có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ kế toán. Loại nền tảng giáo dục và chỉ định mà một cá nhân có sẽ xác định nhiệm vụ chuyên môn của mình. Kế toán có bằng cử nhân và có thể cần phải có chứng chỉ, có thể mất đến một năm để có được tùy thuộc vào loại chứng nhận đang được theo đuổi và trạng thái mà những yêu cầu đó phải được đáp ứng.

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán - luu y can biet khi tuyen dung pho phong ke toan
Kế toán có bằng cử nhân và có thể cần phải có chứng chỉ


Mô tả công việc tuyển dụng phó phòng kế toán


– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
– Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
– Trực tiếp làm KTT cho các dự án của công ty; Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở, các dự án trực tiếp quản lý.
– Thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Quản lý toàn bộ phòng kế toán của công ty.
Lập báo cáo Tài chính hàng tháng, quý, năm.
Tổ chức và vận hành hệ thống Kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
Đảm bảo tất cả các báo cáo theo yêu cầu của cục thuế chính xác và nộp đúng thời hạn như: khấu trừ Thuế, Thuế môn bài, Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến Tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo.
Xây dựng và tạo lập mối quan hệ với hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư;
Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc kiểm soát tài chính toàn Công ty và nghiệp vụ về thủ tục tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ.

Lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán - luu y can biet khi tuyen dung pho phong ke toan3
Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc kiểm soát tài chính


Yêu cầu công việc tuyển dụng phó phòng kế toán


Đại học chuyên ngành: Tài chính, kế toán, (ưu tiên những ứng viên có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành tài chính, kế toán và có chứng chỉ kế toán trưởng);
Có hơn 2 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng như: Ưu tiên những ứng viên đã từng quản lý tài chính cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản;
Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và đầu tư kinh doanh bất động sản;
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

Như vậy worklink vừa cung cấp cho bạn thông tin lưu ý cần biết khi tuyển dụng phó phòng kế toán . Nếu bạn muốn thu hút các chuyên gia tài năng nhất ở Việt Nam, thì bạn nên liên lạc ngay với Worklink ngay bây giờ để bắt đầu xây dựng một đội ngũ tuyệt vời có tầm cỡ cao nhất có thể.

Để lại một bình luận