Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất cho bạn

Worklink

Hợp đồng lao động được coi là bằng chứng giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Hợp đồng lao động là tài liệu pháp lý, bằng chứng mang tính quan trọng nhất ghi nhận sự thỏa thuận của các bên và không được trái với pháp luật do nhà nước ban hành và hiện có hiệu lực.
Nếu một công ty sử dụng lao động nhưng không ký hợp đồng lao động với người lao động (kể cả lao động thử việc) là vi phạm các quy định pháp luật lao động. Bạn cần yêu cầu công ty kí kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình.

Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất cho bạn - mau hop dong lao dong ban cap nhat moi nhat cho ban 1 scaledMẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất cho bạn - mau hop dong lao dong ban cap nhat moi nhat cho ban 4 scaled

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………….,ngày….tháng…năm…….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, gồm hai bên bên là : Ông/Bà :………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Đại diện cho …………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………

Và một bên là : Ông/Bà :…………………………………………………………

Sinh ngày:…tháng…năm…….……Tại:………………………………………………

Nghề nghiệp :…………………………..…………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………..……………………………………………….

Số CMTND:……………………… cấp ngày…../…./………………………………..

Số sổ lao động (nếu có) :………………..……….cấp ngày…../…../……………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Ông, bà :……………………………..làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..ừ ngày…tháng…năm….đến ngày…tháng…năm……….
 • Thử việc từ ngày….tháng…năm……..đến ngày….…tháng……năm………..
 • Địa điểm làm việc :…………………………………………………….….………..
 • Chức vụ :……………………………………………………………….….………..
 • Công việc phải làm :……………………………………………………..………….

Điều 2 : Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc :………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đỉều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

3.1.Nghĩa vụ :

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………………………..

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

3.2.Quyền hạn :

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3.3. Quyền lợi :

 • Phương tiện đi lại làm việc :…………………………………………………………….
 • Mức lương chính hoặc tiền công :…………………………. Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày…………..hàng tháng.
 • Phụ cấp gồm : ………………………………………………………………………………………….
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm :…………………………………………………………..
 • Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) :

…………………………………………………………………………………………………………………

 • Bảo hiểm xã hội:

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Được hưởng các phúc lợi :

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước :

……………………………………………………………………………………………………………….

 • Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động :

4.1.Nghĩa vụ :

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

4.2.Quyền hạn :

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung :

5.1.Những thỏa thuận khác :

…………………………………………………………………………………………………………………….

5.2.Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày…tháng…năm… đến ngày….tháng….năm………….

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản :

 • 01 bản do người lao động giữ.
 • 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :……………………………………………

Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất cho bạn - mau hop dong lao dong ban cap nhat moi nhat cho ban 3 scaledMẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất cho bạn - mau hop dong lao dong ban cap nhat moi nhat cho ban scaled

Trên đây Worklink đã cung cấp cho bạn những mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất. Mong rằng bạn có thể sử dụng chúng để đảm bảo quyền lợi của mình. Chúc các bạn thành công !

Để lại một bình luận