Mô hình ASK trong tuyển dụng nhân sự

Worklink

Mô hình ASK là mô hình được nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng trong quy trình tuyển dụng nhân sự. Vậy mô hình ASK là gì? Các yếu tố trong mô hình được ứng dụng như thế nào? Cùng Worklink khám phá về mô hình ASK trong bài viết này nhé.

Mô hình ASK là gì?

Mô hình ASK là mô hình đánh giá năng lực phổ biến, thường được sử dụng để đánh giá năng lực ứng viên và nhân viên. ASK là từ viết tắt các chữ cái đầu của các từ: A- Attitude (Thái độ), S- Skill (Kỹ năng), K- Knowledge (Kiến thức). Mô hình ASK được phát triển và xây dựng dựa trên ý tưởng nền tảng của Benjamin Bloom (1956).

Mô hình ASK trong tuyển dụng
Mô hình ASK trong tuyển dụng

Các yếu tố của mô hình ASK trong tuyển dụng

Mô hình ASK thường được sử dụng để chọn lọc người phù hợp với vị trí tuyển dụng cũng như đánh giá xếp hạng ứng viên.

Trong đó, ASK sử dụng 3 yếu tố chính, bao gồm:

1. A- Attitude (Thái độ)

Là yếu tố liên quan đến cảm xúc, yếu tố A sẽ hỗ trợ nhà tuyển dụng trong việc đánh giá thái độ ứng viên. Cách tiếp nhận và phản ứng lại trong thực tế của ứng viên sẽ được chấm theo các thang điểm. Từ đó, nhà tuyển dụng có thể đánh giá sự phù hợp của ứng viên với vị trí ứng tuyển. Các phẩm chất, hành vi, động cơ với công việc cũng nằm trong đánh giá của yếu tố này.

2. S- Skill (Kỹ năng)

Tập trung vào kỹ năng thao tác, yếu tố S sẽ đánh giá ứng viên dựa trên khả năng biến kiến thức thành hành động cụ thể và hành vi thực tế. Các kỹ năng có thể được chia thành: kỹ năng bắt chước, ứng dụng, vận dụng và vận dụng cao.

3. K- Knowledge (Kiến thức)

Thuộc về tư duy, yếu tố K sẽ đánh giá kiến thức, chuyên môn của ứng viên. Đồng thời, yếu tố này cũng bao gồm các tiêu chí đánh giá nâng cao như: thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá vấn đề. Các tiêu chí này sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá được tốt nhất năng lực chuyên môn của ứng viên tốt nhất.

Vai trò của mô hình ASK trong tuyển dụng

Mô hình ASK đóng vai trò là công cụ hỗ trợ trong quá trình tuyển dụng ứng viên. Mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình lọc CV nhờ việc xây dựng tiêu chí và khung năng lực phù hợp. Quá trình này sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ dàng trong việc tìm và lọc CV ứng viên. Đặc biệt, đây là bước giúp quá trình tuyển dụng sau được tối ưu và hiệu quả.

Trong quy trình phỏng vấn, doanh nghiệp cũng thường đánh giá 3 yếu tố: thái độ, kỹ năng, kiến thức theo thang điểm. Các thang điểm này cũng được quy định trong khung năng lực của doanh nghiệp. Từ đó, quy trình tuyển dụng có thể được chuẩn hóa và tối ưu.

Được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp, mô hình ASK được đánh giá cao về sự hiệu quả. Không chỉ sử dụng trong đánh giá ứng viên, mô hình cũng được áp dụng trong quá trình đánh giá nhân viên.