Những lưu ý khi tạo CV tiếng Anh bạn cần biết

Worklink

Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngoại ngữ chính là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa cho tương lai. Hiện nay, với nhiều tập đoàn lớn hay công ty đa quốc gia, ngoại ngữ là yếu tố bắt buộc phải có khi ứng tuyển. Điều này được thể hiện ngay từ yêu cầu đầu tiên đối với các ứng viên- gửi CV bằng tiếng Anh. Trong bài viết này, Worklink sẽ chia sẻ những lưu ý khi tạo CV tiếng Anh bạn cần biết để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Các mục chính trong CV

Trong CV, cần đảm bảo rằng bạn đã trình bày đủ 7 mục chính sau:

 • Giới thiệu bản thân (CV Summary)
 • Thông tin cá nhân (Personal details)
 • Mục tiêu nghề nghiệp (Career objective)
 • Trình độ học vấn và bằng cấp (Education and Qualifications)
 • Kinh nghiệm làm việc (Work Experience)
 • Thành tựu (Achievements)
 • Kỹ năng (Skills)

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo các CV mẫu hoặc tải các template có sẵn trên các website như Canva, Standard Resume, … để tạo CV tiếng Anh với những thiết kế chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian nhất.

Giới thiệu bản thân

Phần giới thiệu bản thân trong CV thông thường được viết trong khoảng 2-3 câu, khái quát những thông tin chung nhất về bản thân bạn. Đây sẽ là mục đầu tiên nhà tuyển dụng đọc trong CV của ứng viên để đưa ra những đánh giá sơ bộ nhất. Phần giới thiệu bản thân thường được viết dưới công thức: Hiện tại (Present) – Quá khứ (Past) – Tương lai (Future). Trong đó, 1 câu thể hiện những nét đặc trưng của bản thân, 1 câu mô tả lịch sử làm việc và 1 câu thể hiện định hướng tương lai.

Ví dụ: I am a qualified and professional web developer with five years of experience in database administration and website design. Strong creative and analytical skills. Team player with an eye for detail.

Thông tin cá nhân

Trong mục thông tin cá nhân, cần chắc chắn rằng, bạn đã cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

 • Full name (Họ và tên)
 • Date of birth (Ngày tháng năm sinh)
 • Address (Địa chỉ)
 • Phone number (Số điện thoại)
 • Email

Cần lưu ý thêm rằng, bạn cần lựa chọn ảnh đại diện nghiêm túc, rõ mặt và một địa chỉ email liên hệ chuyên nghiệp để ghi điểm trong phần này nhé.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp được xác định là một trong những phần quan trọng của CV. Qua những mục tiêu mà ứng viên mong muốn, doanh nghiệp có thể xác định được mức độ phù hợp của vị trí đối với định hướng của ứng viên. Trong phần này, bạn hoàn toàn có thể chia thành 2 chặng: mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.

Ví dụ:

To leverage my 2 years of administrating fanpage and event organizing skills, and expertise in the marketing.

Work in a young and dynamic environment where I can develop skills to contribute to the company. My goal is to become the Marketing Manager in the next 2 years at your company.

Trình độ học vấn và bằng cấp

Trình độ học vấn và bằng cấp cũng là tiêu chí nhà tuyển dụng quan tâm tới trong một CV. Ở mục này, cần ghi rõ các thông tin về trường học, ngành học, GPA của bạn. Tuy nhiên nếu GPA của bạn không cao, có thể lược bỏ phần này. Đừng quên liệt kê các chứng chỉ bạn đạt được trong mục này để ghi điểm với nhà tuyển dụng nhé.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm thường là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn tới quyết định của nhà tuyển dụng trong quá trình sàng lọc hồ sơ. Một ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn vững chắc chắn sẽ là ứng viên tiềm năng trong mắt nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, hãy trình bày kinh nghiệm làm việc theo một trình tự thật khoa học để nhà tuyển dụng dễ dàng theo dõi, đánh giá. Hãy liệt kê những vị trí bạn đã từng đảm nhận và những công việc cụ thể tại vị trí đó. Trong quá trình viết, cần lưu ý tập trung vào các công việc trọng tâm bằng những mô tả ngắn gọn, tránh lan man, dài dòng.

Ví dụ:

1. Alpha Marketing Solutions

Position: Senior Marketing Specialist

Duration: June 2021 – June 2023

Key Responsibilities and Achievements:

 • Spearheaded the redesign of the company’s website which led to a 30% increase in organic traffic within the first three months.
 • Developed and managed online marketing campaigns which increased brand awareness by 20% year-over-year.
 • Conducted extensive market research and competitor analysis to identify new marketing opportunities and trends.
 • Coordinated with the sales team to create and optimize sales funnels, resulting in a 15% increase in sales conversions.
 • Organized and led monthly training sessions for junior marketing staff to ensure they were updated with the latest digital marketing tools and techniques.

2. Beta Digital Marketing Agency

Position: Marketing Coordinator

Duration: January 2019 – May 2021

Key Responsibilities and Achievements:

 • Managed a team of content creators, ensuring consistent and high-quality content output for various client projects.
 • Assisted in developing and implementing social media strategies which boosted clients’ engagement rates by 25% on average.
 • Played a pivotal role in organizing promotional events and webinars which attracted over 1,000 attendees per event.
 • Maintained client relationships, ensuring their needs and expectations were met while securing contract renewals at a 90% rate.
 • Regularly analyzed campaign performance using tools such as Google Analytics and HubSpot, making data-driven decisions to optimize campaigns.

Thành tựu đạt được

Trong mục này, bạn có thể nêu rõ các thành tựu đã đạt được nhằm tạo điểm nổi bật cho CV của mình. Có thể bao gồm thành tựu tại các cuộc thi, chương trình hay bất cứ thành tựu nào có liên quan đến vị trí bạn ứng tuyển.

Ví dụ:

EDUCATION TALK 2014
Member of US Ambassador

 • Organize monthly events, network with US alumni
 • Share how to hunt scholarships and US student’s life experiences to all students who have received offers from US universities.

Kỹ năng

Trong mục này, hãy liệt kê tất cả những kỹ năng bạn có. Tuy nhiên, hãy thật trung thực trong quá trình viết các kỹ năng này để tránh gây mất điểm với nhà tuyển dụng. Có thể tham khảo các kỹ năng như:  interpersonal skills, communications, planning, organizing, teamwork, training, computing, problem solving, …

Trên đây là những điều bạn cần lưu ý để có thể sở hữu một CV tiếng Anh ấn tượng. Tạo ngay một CV tiếng Anh thật chuyên nghiệp cho mình để có thể tự tin ứng tuyển những công việc mơ ước ngay bây giờ.