Tuyển dụng giám đốc xây dựng : Yêu cầu về kĩ năng & chuyên môn

Worklink

Tuyển dụng giám đốc xây dựng cần lưu ý đến những yêu cầu về kĩ năng và chuyên môn như thế nào? Cùng worklink tìm hiểu xem nhé.

Tuyển dụng giám đốc xây dựng : Yêu cầu về kĩ năng & chuyên môn - tuyen dung giam doc xay dung yeu cau ve ki nang chuyen mon 2


1/ Trách nhiệm lãnh đạo khi tuyển dụng giám đốc xây dựng


Tham mưu hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến thi công xây dựng.
Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công, xây lắp công trình.
Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế.
Công việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Quản lý nguồn lực trong bộ phận, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của Đơn vị.
Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
Điều hành hoạt động của dự án trong phạm vi nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về công việc được phân công.

Tổ chức lưu trữ, kiểm soát hồ sơ và lập báo cáo cho chủ đầu tư.
Phối hợp với các bên tư vấn để hoàn thành công tác nghiệm thu, vận hành thử, bàn giao.
Phối hợp với các bên tư vấn và các phòng ban hoàn thành hồ sơ hoàn công của công trình.
Kiểm soát các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.
Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Tuyển dụng giám đốc xây dựng : Yêu cầu về kĩ năng & chuyên môn - tuyen dung giam doc xay dung yeu cau ve ki nang chuyen mon
Kiểm soát các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.


2/Trách nhiệm chuyên môn

  • Lên kế hoạch đáp ứng các mục tiêu đã nêu và các chỉ tiêu được giao.
  • Tăng năng suất bán hàng thông qua việc quản lý trực tiếp và đề ra các biện pháp kinh doanh, hoạt động và hiệu suất của DA, FTDA & DAM
  • Xác định các nhu cầu đào tạo, huấn luyện và hợp tác hiệu quả với bộ phận Huấn luyện
  • Cung cấp đào tạo sản phẩm, hội thảo bán hàng, hội thảo tuyển dụng, khảo sát thị trường, huấn luyện và hỗ trợ theo yêu cầu.
  • Tìm kiếm các cơ hội mới để giành lợi thế kinh doanh để tăng đáng kể doanh thu và cải thiện lợi nhuận thông qua hội thảo khách hàng và các hoạt động xã hội.
  • Tham gia các cuộc họp khu vực hàng tuần và trình bày tình trạng, tiến độ  kế hoạch tuyển dụng và bán hàng.
Tuyển dụng giám đốc xây dựng : Yêu cầu về kĩ năng & chuyên môn - tuyen dung giam doc xay dung yeu cau ve ki nang chuyen mon 1
Tham gia các cuộc họp khu vực hàng tuần

Như vậy chúng ta đã biết đầy đủ về tuyển dụng giám đốc xây dựng : Yêu cầu về kĩ năng & chuyên môn.
Các gói dịch vụ của worklink cung cấp giá trị ngày càng tăng cho khách hàng và đảm bảo chỉ có một vài ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được kiểm duyệt.
Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.

Để lại một bình luận