Tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện: Yêu cầu về kĩ năng

Worklink

Tuyển dụng tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện là tuyển dụng người tham gia vào các quy trình ra quyết định hoạt động cần thiết để đạt được thành công nhiệm vụ của bệnh viện, bên cạnh việc duy trì nhận thức về những thay đổi trong các vấn đề chăm sóc sức khỏe có thể ảnh hưởng đến sự thành công của bệnh viện. Cùng worklink tìm hiểu những yêu cầu về kĩ năng.

Tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện: Yêu cầu về kĩ năng - tuyen dung pho giam doc dieu hanh benh vien yeu cau ve ki nang 3
Tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện: Yêu cầu về kĩ năng


Yêu cầu về bằng cấp tuyển dụng phó giám đốc điều hành


Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có liên quan, ưu tiên
Tối thiểu năm (5) năm ở vị trí Quản lý cấp cao
Tối thiểu năm (5) năm kinh nghiệm quản lý chăm sóc sức khỏe

Tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện: Yêu cầu về kĩ năng - tuyen dung pho giam doc dieu hanh benh vien yeu cau ve ki nang 4
Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có liên quan, ưu tiên


Mô tả công việc


Hoạt động chung của cơ sở chăm sóc cấp tính
Làm việc với quản lý hệ thống để phát triển và thực hiện các chính sách và thủ tục, các mục tiêu, mục tiêu và kế hoạch ngắn và dài
Cung cấp sự lãnh đạo cho các nhà quản lý bệnh viện, giám đốc và cán bộ sẽ đăng ký hỗ trợ, tạo quyền sở hữu các mục tiêu và khuyến khích tham gia tích cực vào các quyết định có ảnh hưởng đến bệnh viện
Đảm bảo bệnh viện đáp ứng các phê duyệt cần thiết và tuân thủ quy định và kiểm định chất lượng kết hợp với Giám đốc Điều dưỡng của bệnh viện.
Hợp tác với các bác sĩ sử dụng, hoặc sẽ sử dụng, bệnh viện; giữ vai trò lãnh đạo trong việc tuyển dụng và giữ chân các bác sĩ.
Hỗ trợ lập kế hoạch cho các dịch vụ mới tạo ra nguồn doanh thu lợi nhuận bổ sung.
Quản lý chi phí bằng cách liên tục tìm kiếm dữ liệu sẽ xác định các cơ hội và thực hiện hành động để loại bỏ chi phí phi giá trị kết hợp với Kiểm soát viên và Giám đốc điều dưỡng của bệnh viện.
Phát triển và duy trì mối quan hệ tích cực với cộng đồng mà bệnh viện được đặt cũng như các nhà lãnh đạo cộng đồng.
Phân tích các lĩnh vực trong lập kế hoạch, thúc đẩy và tiến hành các hoạt động cải tiến hiệu suất trên toàn tổ chức.

Tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện: Yêu cầu về kĩ năng - tuyen dung pho giam doc dieu hanh benh vien yeu cau ve ki nang 1
Phát triển và duy trì mối quan hệ tích cực với cộng đồng


Đại diện cho bệnh viện tại các cuộc họp bao gồm nhân viên y tế, hội đồng quản trị bệnh viện, cũng như các cuộc họp cộng đồng có liên quan; tham gia với các nhà lãnh đạo trong việc thiết kế và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.
Hỗ trợ quản lý rủi ro và tham gia các chương trình hướng đến sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên.
Đánh giá khách quan các đề xuất, khiếu nại và quy trình để xác định các cơ hội để cải thiện hiệu suất và chất lượng chăm sóc.
Phân tích dữ liệu từ Chương trình quản lý chất lượng và chuẩn bị các báo cáo và đề xuất để đánh giá.
Hỗ trợ Giám đốc Điều dưỡng trong việc thực thi các tiêu chuẩn thực hành điều dưỡng để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng.
Xác định và đánh giá nhu cầu đối với các mặt hàng liên quan đến xu hướng và yêu cầu của bác sĩ. Yêu cầu của bác sĩ hiện tại đối với thiết bị hoặc dụng cụ chưa được phê duyệt là một phần của ngân sách tài sản vốn của Trung tâm. Tuân thủ chính sách mua tài sản vốn và các khoản mục chi phí quá cao.
Quản lý nhân viên bao gồm tăng trưởng chuyên nghiệp và phát triển các báo cáo trực tiếp, tối đa hóa hiệu quả của họ và đáp ứng các vấn đề nhân sự một cách chuyên nghiệp và tích cực.
Tương tác với những người khác (đồng nghiệp, quản lý, bác sĩ, bệnh nhân, khách, nhà cung cấp) một cách chuyên nghiệp và khéo léo bao gồm đối xử với họ một cách tôn trọng và cân nhắc bất kể tình trạng hoặc vị trí của họ.

Như vậy chúng tôi vừa cung cấp cho các bạn tuyển dụng phó giám đốc điều hành bệnh viện: Yêu cầu về kĩ năng.
Các gói dịch vụ của worklink cung cấp giá trị ngày càng tăng cho khách hàng và đảm bảo chỉ có một vài ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được kiểm duyệt.
Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.

Để lại một bình luận