Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh: Vai trò chính là gì?

Worklink

Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh là tuyển dụng một cán bộ của một tổ chức trong khu vực tư nhân (doanh nghiệp) hoặc khu vực công và thường giữ chức vụ chỉ huy thứ hai trong tổ chức . Theo Wikipedia, cái tên này xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là Thay thế ‘. Khi một tổ chức có CEO và chủ tịch thì phó giám đốc kinh doanh là người chỉ huy thứ ba. Trong các tổ chức khác, cùng một người có thể có chức danh CEO và chủ tịch. Trong những trường hợp này, giám đốc kinh doanh là lệnh thứ hai. Cùng worklink tìm hiểu nhé!

Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh: Vai trò chính là gì? - tuyen dung pho giam doc kinh doanh vai tro chinh la gi 3
Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh: Vai trò chính là gì?


Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh để lãnh đạo các phòng ban


Các lĩnh vực chức năng này thường được gọi là các phòng ban, để sử dụng phòng nhân sự làm ví dụ, vì vậy chức danh của cá nhân sẽ là phó chủ tịch nhân sự. Các phó chủ tịch, tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, có thể đứng đầu từng bộ phận như trong phó chủ tịch tiếp thị, phó chủ tịch khoa học máy tính, phó chủ tịch tài chính, dịch vụ khách hàng, mua hàng, hoặc các vấn đề cộng đồng, v.v.
Một phó chủ tịch cũng có thể đứng đầu các bộ phận của các tổ chức báo cáo cho một tổ chức tổng thể, chẳng hạn như một công ty mua lại hiện là công ty con của một tập đoàn lớn hơn.
Trong các tổ chức như ngân hàng, liên quan chặt chẽ với công chúng hoặc trong các chức năng bán hàng, chức danh công việc, phó chủ tịch, thường được trao để có được sự thoải mái và hỗ trợ của khách hàng. Công chúng gán một mức độ quan trọng nhất định cho chức danh VP và khách hàng cảm thấy quan trọng khi họ được phục vụ bởi một VP.
Các nhà cung cấp cũng vậy, giống như sự đảm bảo khi biết rằng họ đang giao dịch trực tiếp với một cá nhân có quyền hạn và quyền hạn để mua và đưa ra các cam kết thay mặt cho công ty.

Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh: Vai trò chính là gì? - tuyen dung pho giam doc kinh doanh vai tro chinh la gi 3
Một phó chủ tịch cũng có thể đứng đầu các bộ phận của các tổ chức báo cáo cho một tổ chức tổng thể,


Trách nhiệm của phó giám đốc


Trách nhiệm của một phó giám đốc kinh doanh có thể phản ánh chặt chẽ những trách nhiệm của người đứng đầu một bộ phận, năng lực hoặc chức năng, một phần của tổ chức.
Họ có thể lãnh đạo các mục tiêu cụ thể hoặc giữ vai trò lãnh đạo trong tất cả các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Phó giám đốc kinh doanh cũng là thành viên của nhóm lãnh đạo cấp cao của một tổ chức cùng với Giám đốc điều hành, chủ tịch và các giám đốc cấp cao khác.
Ở vị trí này người ta có thể đưa ra quyết định quan trọng nếu có sự vắng mặt của chủ tịch hoặc CEO. Hoặc trong khi chờ đợi sự trở lại của họ có thể gây ra vấn đề với khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên.
Là một cán bộ trong một tổ chức, phó giám đốc kinh doanh có thể ký hợp đồng và phát biểu cho công ty và đi kèm với trách nhiệm chính thức, nghiêm túc.
Đây là những trách nhiệm cụ thể, điển hình của một phó chủ tịch.

Tuyển dụng phó giám đốc kinh doanh: Vai trò chính là gì? - tuyen dung pho giam doc kinh doanh vai tro chinh la gi
Đây là những trách nhiệm cụ thể, điển hình của một phó chủ tịch.

Như vậy worklink vừa cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về vai trò chính của phó giám đốc ngân hàng. Nếu bạn muốn thu hút các chuyên gia tài năng nhất ở Việt Nam, thì bạn nên liên lạc ngay với Worklink ngay bây giờ để bắt đầu xây dựng một đội ngũ tuyệt vời có tầm cỡ cao nhất có thể.


Để lại một bình luận