Giới thiệu anh tuan

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 84

Mục tiêu nghề nghiệp

Trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp đảm bảo năng suất chất lượng sản phẩm góp phần tạo thành công tạo lợi nhuận cho tổ chức công ty được làm việc

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0