Giới thiệu Canh Dinh

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 130

Mục tiêu nghề nghiệp

Learning and accumulating much experience to become a professional engineering of chemistry and an excellent manager

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0