Giới thiệu Châu Kim Ngân

  • Trình độ học vấn Tốt nghiệp cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 10

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0