BẠN CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ TUYỂN DỤNG ĐỂ XEM HỒ SƠ NÀY

If you are employer just login to view this candidate or buy a C.V package to download His Resume.