Giới thiệu Hồ Huyền Trang

  • Trình độ học vấn Cao đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 7 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 11

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0