Giới thiệu Hoang Huong

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 16

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Hoang Huong 2023 - Headhunter