Giới thiệu Lương Thị Thảo

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 9

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0