Giới thiệu Nguyễn Chính Khiêm

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 70

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0