Giới thiệu Nguyễn Linh

 • Trình độ học vấn Đại học
 • Giới tính Nữ
 • Tình trạng hôn nhân Độc thân
 • Kinh nghiệm làm việc Dưới 1 Năm
 • Hình thức làm việc Full time
 • Đã xem 100

Mục tiêu nghề nghiệp

Becoming an official staff after 2 months working, trying my best to complete given tasks on time with high productivity and improving weak points as well as boosting strong points.

After 2 – 3 years, getting a position as manager in current department, and engaging and contributing to the company development.

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2018 - 2020
  Ho Chi Minh City University of Technology

  Inorganic Chemistry Laboratory

  Researching new catalysts applied into real systems.
  Working with variety of lab equipment

 • 2020 - Hiện tại
  Greenlube Vietnam Company

  Greenlube Vietnam Company

  Supporting sales about technical issues
  Researching and studying the new oil formulations.
  Discussing technical issues with foreign suppliers
  Advise user manuals and oil formulations for customers

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kỹ thuật Hóa học

Ngoại ngữ

IELTS
Thành thạo

Danh hiệu & giải thưởng

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0