Giới thiệu Nguyễn Nga

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 127

Giáo dục

Kinh nghiệm

Ngoại ngữ

Tiếng anh
Mới bắt đầu

Danh hiệu & giải thưởng

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0