Giới thiệu Nguyễn Ngọc Châu Hoàng

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 14

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Nguyễn Ngọc Châu Hoàng 2023 - Headhunter