About NGUYỄN TÌNH

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 61

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên NGUYỄN TÌNH 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí