Giới thiệu Nguyễn Trang

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Kinh nghiệm làm việc Chưa có kinh nghiệm
  • Hình thức làm việc Part time
  • Đã xem 44

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0