Giới thiệu Tạ Thị Mai Chi

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 193

Giáo dục

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Set up hệ thống tài chính kế toán, Quyết toán thuế. Cấu trúc toàn bộ hệ thống phần mềm theo nhu cầu nhà quản lý

Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

Danh hiệu & giải thưởng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0