Giới thiệu Trần Dũng

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 5 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 64

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên Trần Dũng 2023 - Headhunter