TRANG TRUONG

import & export manager

Điện thoại: 84094 601 86 86

  • Location:
  • Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngành:
  • Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
  • Profile Created:
  • 2 năm ago

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0